"Ett av de bästa och nyttigaste dygnen i mannaminne."

Deltagare, Akademins första grupp

Grevgatan 39
114 53 Stockholm

+46 739 38 38 93
info@affarsangelakademin.se

Välkommen till Affärsängelakademin!

Affärsängelakademin syftar till förbereda, utrusta och vidareutveckla affärsänglar i deras arbete med onoterade bolag. Vi vill samla kunskap om onoterade investeringar, möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan affärsänglar och utveckla "best practice" inom området.

Vi vill underlätta samarbete och, mer specifikt syndikering, mellan änglar. På så sätt ökar mängden tillgängligt kapital för enskilda investeringar samtidigt som affärsänglar kan bygga en portfölj av onoterade bolag genom att ta rygg på varandras branschkunskap och professionalitet.

Affärsängelakademin hoppas bidra till en mer väl fungerande marknad för kapital och ägarkompetens till onoterade investeringar och därmed vara till nytta för såväl affärsänglar som entreprenörer och samhället i stort.